Veterinaire informatie

ZORG ROND DE BEHANDELING

Hieronder vindt u een beschrijving van de onderzoeks- en behandelingsmogelijkheden van de kliniek.


GEBITSCONSULT


Voorafgaand aan een behandeling zien wij de patient graag eerst op het spreekuur. We kunnen dan het probleem met de eigenaar bespreken en uitleg geven over de behandelingsmogelijkheden. Dit consult kan plaatsvonden direct voorafgaand aan de opname. Ongeveer 10 dagen na de behandeling zien we de patient nog een keer ter controle.DIGITALE RÖNTGEN


Tandheelkunde bij huisdieren is zonder röntgenfoto’s niet mogelijk. De praktijk beschikt over een dentale röntgenunit. De foto’s worden digitaal verwerkt.BEHANDELING ALLEEN NA VERWIJZING


Patienten van andere praktijken kunnen bij ons alleen behandeld worden na verwijzing door de eigen dierenarts. De verwijzende kliniek ontvangt naderhand een compleet verslag van de procedure en eventueel advies over verdere behandeling.OPTIMALE ANAESTHESIE


Tandheelkundige behandelingen zijn alleen mogelijk onder volledige anesthesie. Wij beschikken over apparatuur van hoge kwaliteit om een optimale narcose en bewaking te waarborgen. Uw huisdier wordt tijdens en na de behandeling volledig verwarmd. Alle belangrijke lichaamsfuncties worden bewaakt. Er is altijd een speciaal opgeleide assistente aanwezig om, samen met de dierenarts, de behandeling zo veilig mogelijk te laten verlopen.
CHIRURGISCHE EXTRACTIES


Als herstel van een gebitselement niet mogelijk is kiezen we voor extractie. Vrijwel alle extracties worden zg. chirurgisch gedaan. Hierbij wordt een deel van het tandvlees tijdelijk vrij gemaakt. Een element kan dan veilig en volledig verwijderd worden. Vervolgens wordt de wond met hechtingen gesloten. Op deze manier blijft er geen open ruimte achter, waardoor bloedingen en infecties worden voorkomen.PARODONTOLOGIE


Van pocketbehandeling tot uitgebreide behandelingen van het tandvlees, parodontologie is de ziekteleer van het bedekkende weefsel in de mond. Uiteraard is, net als bij alle gebitsbehandelingen, een uitgebreide professionele reiniging vooraf nodig.ENDODONTIE


Als het wortelkanaal van een tand of kies ontstoken is geraakt, bijvoorbeeld na een kroonfractuur, dan is voor het behoud van het element een endodontische behandeling nodig. Hierbij wordt de inhoud van het kanaal verwijderd en vervangen door een ondoordringbaar materiaal. Controle na 4-6 maanden is belangrijk.ORTHODONTIE


Standsafwijkingen kunnen op verschillende manieren orthodontist behandeld worden. Van een kleine ingreep tot een volledige beugel, het is allemaal mogelijk. Ook behandelingen aan de kaak of kaakgewrichten zijn bij ons mogelijk.ADVIES EN OVERLEG


Dierenartsen en eigenaren kunnen altijd bij ons terecht voor advies en overleg. Dit kan telefonisch, maar ook via email contact.TRAUMATOLOGIE


Trauma aan het hoofd kan bijvoorbeeld ontstaan na een val of aanrijding. De eerste stap in de behandeling is altijd de stabilisatie van een patient. Soms is een definitieve behandeling pas na enige tijd mogelijk. We houden een patient dan in de opname tot deze stabiel genoeg is om de anesthesie veilig te kunnen  toepassen. De behandeling kan zeer uitgebreid zijn, bijvoorbeeld met speciale platen en schroeven.PROSTHODONTOLOGIE


Soms wordt een gebitselement verzwakt door een behandeling. Denk bijvoorbeeld aan een wortelkanaalbehandeling van een grote tand. Om het element te versterken en afbreken te voorkomen plaatsen we na de behandeling een kroon. Meestal gebruiken we stalen kronen. Een kroonbehandeling gebeurt in meerdere zittingen. Er zijn dus meerdere narcoses nodig. Controle van de behandeling na 4 tot 6 maanden is erg belangrijk.MOND- EN KAAKCHIRURGIE


Hieronder vallen alle chirurgische ingrepen in de mondholte en direct daarbuiten. Tumorresectie, tongchirurgie, maar ook behandeling van de kaakgewrichten. Soms is de chirurgie heel uitgebreid, zoals bij het verwijderen van een (groot) deel van de kaak.


Laatste nieuws

Vetdent is een onderdeel van Vetcare Dierenkliniek BV. KvK 67653804. RSIN 857111929